សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីសំណើសុំផ្តល់បញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីរាជការដែលត្រូវស្នើសុំដំឡើងថ្នាក់តាមកម្រិតសញ្ញាបត្រសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ និងដំឡើងថ្នាក់តាមវេនជ្រើសរើស និងតាមវេនអតីតភាពការងារសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពីសំណើសុំផ្តល់បញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីរាជការដែលត្រូវស្នើសុំដំឡើងថ្នាក់តាមកម្រិតសញ្ញាបត្រសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ និងដំឡើងថ្នាក់តាមវេនជ្រើសរើស និងតាមវេនអតីតភាពការងារសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២។

លេខលិខិត៖ ២៥៤៤ មស.បល

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 1 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2122 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១