អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃលេខាធិការដ្ឋាននិងអនុគណ:កម្មាធិការរបស់គណ:កម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណ:

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃលេខាធិការដ្ឋាននិងអនុគណ:កម្មាធិការរបស់គណ:កម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណ: ។ ​

លេខលិខិត៖ ៨៣ អនក្រ.បក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 2 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 3588 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១