ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណ:កម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណ:

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណ:កម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណ:។

លេខលិខិត៖ នស/រកត/០៦២១/៤៤៩

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 2 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 5997 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១