ច្បាប់ ​​ស្តី​​ពី​ការបង្កើត​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ​​ស្តី​​ពី​ការបង្កើត​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ ។

លេខលិខិត៖ នស​/រកម/១២១៣/០១៦

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១១​​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 848 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 6494 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១