ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតភូមិ នៃខេត្តក្រចេះ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតភូមិ នៃខេត្តក្រចេះ ។

លេខលិខិត៖ ៧៧៣ ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 2 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 3095 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១