ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី​​ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី​​ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់។

លេខលិខិត៖ នស​/រកត/០៦២០/៦៦១

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 2 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 8295 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១