ច្បាប់ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន

អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន ។

លេខលិខិត៖ នស​/រកម/០៤២០/០១៨

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 464 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 3279 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១