សារាចរ ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចចុះផ្សាយក្នុងរាជកិច្ច

អត្ថបទសង្ខេប៖


សារាចរ ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចចុះផ្សាយក្នុងរាជកិច្ច ។

លេខលិខិត៖ ០៨​ សរ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៥ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 366 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2854 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១