ច្បាប់ ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម

អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម ។

លេខលិខិត៖ នស​/រកម/១១១៩/០១៨

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០២ ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 17 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 4306 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១