ប្រកាស ស្តីពីការដំទ្បើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់តាមសញ្ញាបត្រជូនមន្ត្រីរាជការ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្តីពីការដំទ្បើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់តាមសញ្ញាបត្រជូនមន្ត្រីរាជការ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

លេខលិខិត៖ ៤១៨/១៩​ កប.ប្រករបប

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 4 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 8410 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១