ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

លេខលិខិត៖ នស​/រកត/០៧១៩/១០២៤

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ​ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 723 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2881 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១