ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដល់មន្ត្រីរាជការ ១០០៣ រូប ទៅក្នុងឋានន្តរស័ក្តិមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ នៃក្រសួងសុខាភិបាល

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដល់មន្ត្រីរាជការ ១០០៣ រូប ទៅក្នុងឋានន្តរស័ក្តិមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ នៃក្រសួងសុខាភិបាល។

លេខលិខិត៖ នស/រកត/១២១៨/១៤៤១

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៣ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 3MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 4643 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១