អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្ដីក្រមការចំនួន ១៤២ រូប នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្ដីក្រមការចំនួន ១៤២ រូប នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ។

លេខលិខិត៖ ១២០០ អនក្រ.តត

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៣ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 745 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 4060 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១