អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៦២​ អនក្រ.បក​ ចុះ​ថ្ងៃទី​១៣​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០១៤​ ស្តីពី​ការៀបចំ​និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ក្រសួង​មុខងារសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៦២​ អនក្រ.បក​ ចុះ​ថ្ងៃទី​១៣​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០១៤​ ស្តីពី​ការៀបចំ​និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ក្រសួង​មុខងារសាធារណៈ ។

លេខលិខិត៖ ៦២ អនក្រ.បក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 1 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 18324 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១