ប្រកាស ស្ដីពីការបង្កើតនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវនិមិត្តសញ្ញាខេត្តបាត់ដំបង

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្ដីពីការបង្កើតនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវនិមិត្តសញ្ញាខេត្តបាត់ដំបង ។

លេខលិខិត៖ ២០៣៩ ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 591 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1954 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១