ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការកែប្រែរយៈពេលអតិបរមានៃការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនគំរូថ្មី ដែលមានចែងក្នុងលេខរៀងទី១៤ និងទី១៥ នៃតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹងប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៤៤១៤ ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការកែប្រែរយៈពេលអតិបរមានៃការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនគំរូថ្មី ដែលមានចែងក្នុងលេខរៀងទី១៤ និងទី១៥ នៃតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹងប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៤៤១៤ ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ។

លេខលិខិត៖ ២០៧៧ ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 385 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2383 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១