ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការតម្លើងថ្នាក់និងឋានន្តរស័ក្កិប្រចាំឆ្នាំដល់មន្ត្រីរាជការនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅក្រសួងកិច្ចការនារី

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការតម្លើងថ្នាក់និងឋានន្តរស័ក្កិប្រចាំឆ្នាំដល់មន្ត្រីរាជការនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅក្រសួងកិច្ចការនារី ។

លេខលិខិត៖ នស/រកត/០២១៧/១៩២

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 822 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 3706 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១