ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

#

ចំណងជើង

កាលបរិច្ឆេទ

ទាញយកឯកសារ

1របៀបវារៈ សិក្ខាសាលា​ ស្តីពីការកែលម្អគុណភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ26-Jan-2017
2សុន្ទរកថាបើករបស់ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ26-Jan-2017
3បទបង្ហាញស្តីពី“ច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត និងយន្តការផ្តល់សេវាដោយលើកយកឧទាហរណ៍ពីក្រុមប្រទេសក្នុងអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ(OECD) និងប្រទេសអាមេរិចឡាទីន” ដោយលោក Edgardo Mosqueira អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងវិស័យសាធារណៈនៃធនាគារពិភពលោក26-Jan-2017
4បទបង្ហាញស្តីពី “ទស្សនទាននៃក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តរួមស្តីពីសេវាសាធារណៈ” ដោយលោកជំទាវ នាង លីណា26-Jan-2017
5បទបង្ហាញស្តីពី “នីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាសាធារណៈនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ” ដោយ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឌី សុវណ្ណ អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 26-Jan-2017
6បទបង្ហាញស្តីពី“គោលនយោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាអប់រំ” ដោយលោក នៀ សុផន ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា26-Jan-2017
7បទបង្ហាញស្តីពី “វិមជ្ឈការ និងការផ្ទេរមុខងារ” ដោយឯកឧត្តម ចាន់ សុធា អគ្គនាយករង ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ 26-Jan-2017
8វេទិកាពិភាក្សាដោយលើកយកបទពិសោធន៍ពីប្រទេសអាមេរិចឡាទីន ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី និងប្រទេសហ្វីលីពីន ដែលមានការចូលរួមពីវាគ្មិនមកពីធនាគារពិភពលោក៖
- Edgardo Mosquira
- Zubair Bhatti
- Sabah Rashid
26-Jan-2017
9បទបង្ហាញស្តីពី “យុទ្ធសាស្រ្តជាតិសមុទ្រខៀវនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី” ដោយលោក Abu BakarJambol មកពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី26-Jan-2017
10បទបង្ហាញស្តីពី “ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ” ដោយ Dr. Yusminar Yunus ផ្នែករៀបចំផែនការគ្រប់គ្រង និងទំនើបភាវូបនីយកម្មរដ្ឋបាលម៉ាឡេស៊ី (MAMPU) នាយកដ្ឋាននាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី26-Jan-2017
11បទបង្ហាញ ស្តីពីការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រង និងទំនើបភារូបនីយកម្មរដ្ឋបាលម៉ាទ្បេស៊ី (MAMPU) ដោយនាយកដ្ឋាន នាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រទេសម៉ាទ្បេស៊ី26-Jan-2017
12បទបង្ហាញស្តីពី​ "ការពង្រឹងផ្នែកសេវាអតិថិជន" ដោយឯកឧត្តម ឱម អដ្ឋរស ប្រធាននាយកដ្ឋានអាជីវកម្ម27-Jan-2017
13បទបង្ហាញ "ស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងការប្រមូលពន្ធ" ដោយឯកឧត្តម គង់ វិបុល ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជា អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ27-Jan-2017
Page of