អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដី​សម្រេច​ ស្ដីពី​ការ​តែង​​​តាំង​​សមា​​ស​ភា​ព​​គណៈ​​កម្មា​​ធិ​កា​​រអន្ត​រ​ក្រ​សួង​​សម្រាប់​​កំណត់​​អត្ត​​សញ្ញា​​ណក​​ង​​កំ​ម្លាំង​ប្រដា​ប់​​អវុត​ធ​​ចូល​និ​វត្ត​ន៏​ចូ​លបា​ត់ប​ង់​សម្ថ​តភាព​​ការងា​​រពិការ​ និង​គ្រួសា​​រយុ​ទ្ធជនពលីម​​រណៈ​ដែលត្រូវ​ទទួលស​ម្ប​ទាន​ដី​​សង្គម​កិច្ច

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 935 KB