អត្ថបទសង្ខេប៖


សេ​ចក្ដីសម្រេច​ ស្ដីពី​ការ​ចាត់​តាំង​មន្រ្ដី​​ចូលបំពេញ​ការងារក្នុ​ង​គោល​នយោបាយ​នៃគណៈ​កម្មាធិ​ការ​ជាតិ​ដឹក​នាំ​ការ​​ងារ​កំណែទម្រង់​​វិជ្ឈ​កា​រ និង​វិស​ហ​ម​​ជ្ឈការ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 735 KB