អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស​ណែនាំ​ ស្ដីពី​ការ​ធ្វើ​ប្រតិភូ​កម្ម​អំណាច​ដល់​អភិបាលគ្រប់​ខេត្ត​ក្រុង​​ក្នុង​ការ​ចាត់​ចែងដំ​ណើ​ការ​កិច្ចប្រជុំ​​លើកដំបូង​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​​ ឃុំ សង្កាត់​អាណ​​ត្តិថ្មី​​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 170 KB