ប្រកាស ស្ដី​ពី​ការ​ណែនាំ​ការ​អនុវត្ត​

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្ដី​ពី​ការ​ណែនាំ​ការ​អនុវត្ត​ ។

លេខលិខិត៖ ៥៧​ ប្រក.ណន.សស

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩៨


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 232 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1213 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១