របាយ​ការណ៍ ស្តី​ពី​វឌ្ឍន​ភាព​ការ​ងារ​ប្រចាំ​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦ និង​កម្ម​វិធី​ការ​​ងារ​បន្តរបស់​ក្រសួង​មុខ​ងារសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


របាយ​ការណ៍ ស្តី​ពី​វឌ្ឍន​ភាព​ការ​ងារ​ប្រចាំ​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦ និង​កម្ម​វិធី​ការ​​ងារ​បន្តរបស់​ក្រសួង​មុខ​ងារសាធារណៈ ។

លេខលិខិត៖ ៣៥២ មស.រប

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 1 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1265 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១