ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​ ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សេដ្ឋកិច្ច​ ​សង្គម​កិច្ច​ និង​វប្បធម៌

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​ ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សេដ្ឋកិច្ច​ ​សង្គម​កិច្ច​ និង​វប្បធម៌ ។

លេខលិខិត៖ នស​/រកត/០២០៩/១៧៣

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 742 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1545 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១