អបអរសាទរខួបទី៤៣ នៃទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ៧មករា (៧ មករា ១៩៧៩ – ៧ មករា ២០២២)


អបអរសាទរខួបទី៤៣ នៃទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ៧មករា (៧ មករា ១៩៧៩ – ៧ មករា ២០២២)៕

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១