សេចក្តីជូនដំណឹង និងបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង និងបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១។

លេខលិខិត៖ ៤៥៣២ មស.សជណ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 19 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2585 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១