ក្រុមការងារខេត្តក្រចេះ រួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងមុខងារសាធារណ: រៀបចំពិធីបុណ្យកឋិនទានដង្ហែទៅកាន់វត្តទាំង១៧៧ ក្នុងខេត្តក្រចេះ


ក្រុមការងារខេត្តក្រចេះ រួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងមុខងារសាធារណ: រៀបចំពិធីបុណ្យកឋិនទានដង្ហែទៅកាន់វត្តទាំង១៧៧ ក្នុងខេត្តក្រចេះ។

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១