អាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកគ្រប់ប្រភេទ រួមចំណែកកសាងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ក្នុងសម័យកូវីដ-១៩

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១