សំណើសុំមេត្តាផ្តល់ជាបន្ទាន់នូវចំនួនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីកិច្ចសន្យាដែលនៅមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដោយគិតមកដល់ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទសង្ខេប៖


សំណើសុំមេត្តាផ្តល់ជាបន្ទាន់នូវចំនួនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីកិច្ចសន្យាដែលនៅមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដោយគិតមកដល់ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ។

លេខលិខិត៖ ១០៦១ មស.រប

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 1 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 809 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១