ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ព្រុំ សុខា បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម គង់ ភោគ អគ្គលេខាធិការរងអាស៊ាន


រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ នៅទីស្តីការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ព្រុំ សុខា បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម គង់ ភោគ អគ្គលេខាធិការរងអាស៊ាន។

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១