ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណ: និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងផ្សេងទៀត បានចុះទៅពិនិត្យមើលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩


រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណ: និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងផ្សេងទៀត បានចុះទៅពិនិត្យមើលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីកិច្ចសន្យាទាំងអស់នៃក្រសួងមុខងារសាធារណ: នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១