សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនមន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ក្នុងក្របខណ្ឌថ្នាក់ជាតិនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនមន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ក្នុងក្របខណ្ឌថ្នាក់ជាតិនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ។

លេខលិខិត៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 159 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 347 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១