ក្រសួងមុខងារសាធារណ: សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុមហ៊ុន ឡាយអិន ឡូជីស្ទីក (LION LOGISTICS CO., LTD)


រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុមហ៊ុន ឡាយអិន ឡូជីស្ទីក (LION LOGISTICS CO., LTD) ដែលឧបត្ថម្ភម៉ាស់ចំនួន ៥កេស ស្មើនឹង១២៥០០ម៉ាស់ និងអាល់កុល ៩០លីត្រ ជូនដល់មន្ត្រីរាជការក្រសួងមុខងារសាធារណ:។

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១