សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីសំណើផ្តល់ជាបន្ទាន់នូវស្ថិតិ ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា កំពុងបម្រើការងារតាមអង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីសំណើផ្តល់ជាបន្ទាន់នូវស្ថិតិ ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា កំពុងបម្រើការងារតាមអង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩។

លេខលិខិត៖ ៩២៣ មស.រប

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 310 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 484 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១