សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកផ្តល់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា សម្រាប់ខែមេសា និងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកផ្តល់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា សម្រាប់ខែមេសា និងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ។

លេខលិខិត៖ ៨១៣ មស.សជណ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download ៥២៦ KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 899 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១