អបអរសាទរខួបលើកទី៦៧ ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ – ៩ វិច្ឆិកា ២០២០

អត្ថបទសង្ខេប៖អបអរសាទរខួបលើកទី៦៧ ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ – ៩ វិច្ឆិកា ២០២០។


កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៩ ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 625 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 275 Views