អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៤

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៤។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 1 M

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2169 Views