ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត ចាន់ ស៊ីវ៉ាន់ថា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងត្រូវជាប្អូនថ្លៃឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានទទួលមរណភាពក្នុងជន្មាយុ៦៧ឆ្នាំ ដោយរោគាពាធ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត ចាន់ ស៊ីវ៉ាន់ថា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងត្រូវជាប្អូនថ្លៃឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានទទួលមរណភាពក្នុងជន្មាយុ៦៧ឆ្នាំ ដោយរោគាពាធ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៣ ​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 120 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 604 Views