សាររំលែកមរណទុក្ខរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ គោរពផ្ញើជូនក្រុមគ្រួសារ ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ស សាវី ដែលបានទទួលមរណៈភាពកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នៅប្រទេសម៉ាលី ដោយជំងឺកូវីដ១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សាររំលែកមរណទុក្ខរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ គោរពផ្ញើជូនក្រុមគ្រួសារ ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ស សាវី ដែលបានទទួលមរណៈភាពកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នៅប្រទេសម៉ាលី ដោយជំងឺកូវីដ១៩។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៩ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 174 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 299 Views