ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ផ្ញើសាររំលែកមរណទុក្ខជូនចំពោះ លោកជំទាវ សួស ណារ៉ា ហ៊ឹម ឆែម ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ផ្ញើសាររំលែកមរណទុក្ខជូនចំពោះ លោកជំទាវ សួស ណារ៉ា ហ៊ឹម ឆែម ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៧ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 689 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 328 Views