ឯកឧត្ដម ព្រុំ សុខា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានផ្ញើសាររំលែកមរណទុក្ខ ជូនចំពោះឯកឧត្តម ជុក មុន្នី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងក្រុមគ្រួសារ ចំពោះមរណភាពឧបាសិកា ប៊ួយ សុទ្ធ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ឯកឧត្ដម ព្រុំ សុខា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានផ្ញើសាររំលែកមរណទុក្ខ ជូនចំពោះឯកឧត្តម ជុក មុន្នី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងក្រុមគ្រួសារ ចំពោះមរណភាពឧបាសិកា ប៊ួយ សុទ្ធ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 224 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 295 Views