សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានរម្លឹកជាថ្មីថា“មន្ត្រីរាជការជាខ្ញុំបម្រើរាស្ត្រ មិនមែនជាចៅហ្វាយរាស្ត្រ”

ព័ត៌មានទាក់ទង