ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោរពជូនពរ សិរីសួស្តី ជ័យមង្គល វិបុលសុខជូនចំពោះ សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទសង្ខេប៖


ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោរពជូនពរ សិរីសួស្តី ជ័យមង្គល វិបុលសុខជូនចំពោះ សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ឆ្នាំ២០២០។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 1 MB

  Count View: 1101 Views