សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ស្តីពីការទទួលស្គាល់ជាកម្មសិក្សាការី ឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ស្តីពីការទទួលស្គាល់ជាកម្មសិក្សាការី ឆ្នាំ២០២០។

លេខលិខិត៖ ៥៨២ ស.ភ.រ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៣ ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 9 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2188 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១