អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៥ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 2 MB

  Count View: 1625 Views