សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីនីតិវិធី នៃការបើកផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃជូនគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីនីតិវិធី នៃការបើកផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃជូនគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា។

លេខលិខិត៖ ២៥៣១ មស.សណន

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៩ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 2 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 3643 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១