អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​​ការកែសម្រួល​​​ព្រំប្រទល់​​​រដ្ឋបាល​​រវាង​​ក្រុង​​​តាខ្មៅ ជាមួយ​​​ស្រុកស្អាង និង​​​ស្រុកកណ្តាល​​ស្ទឹង​​​ នៃ​​​​​ខេត្តកណ្តាល​​។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៨ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 142 KB