អត្ថបទសង្ខេប៖


ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ត្រូវបានក្រុមជនអនាមិក (Hacker) យកទៅគ្រប់គ្រង។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០២ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 124 KB