អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដី​សម្រេច​ ស្ដី​ពី​ការ​ប្រកាស​កាល​បរិច្ឆេទ​ នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​លើកទី​៣​ ដើម្បី​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​រាជធានី​ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ខេត្ត​ ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង​ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ស្រុក​ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ខណ្ឌ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣០ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 223 KB