ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបញ្ចប់តំណែងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបញ្ចប់តំណែងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

លេខលិខិត៖ នស​/រកត/០៩១៨/៩២៥

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 1 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 4013 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១